[TR] Beyaz Zambaklar Ülkesinde (Atatürk’ ün okulların müfredatına konulmasını istediği bir kitap)

https://medium.com/t%C3%BCrkiye/beyaz-zambaklar-%C3%BClkesinde-atat%C3%BCrk-%C3%BCn-okullar%C4%B1n-m%C3%BCfredat%C4%B1na-konulmas%C4%B1n%C4%B1-istedi%C4%9Fi-bir-kitap-a4be1ac2b7df

[TR] Beyaz Zambaklar Ülkesinde (Atatürk’ ün okulların müfredatına konulmasını istediği bir kitap)

Ülkelerin güçlü veya zayıf , halkların gelişmiş veya geri kalmış olmasının altında yatan tek neden yöneticinin adil veya yetersiz olması...